JPK, split payment i należyta staranności w VAT wyzwaniem dla firm

JPK, split payment, zachowanie należytej staranności w transakcjach VAT – to nowe wyzwania dla przedsiębiorców, ale także organów podatkowych. Postępująca cyfryzacja podatków powoduje, że biznes jest zobligowany do profesjonalizacji zapisu zdarzeń gospodarczych i dokładnego kontrolowania jak tworzy się obowiązek podatkowy.