Będą kolejne zmiany w ustawie śmieciowej

Oddzielne przetargi na odbiór i zagospodarowanie śmieci oraz zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów przez zwiększenie różnicy w opłacie za te posegregowane i nie – m.in. takie rozwiązania mogą znaleźć się w noweli ustawy śmieciowej, nad którą pracuje resort środowiska.