Jak powinien postąpić przedsiębiorca przy transakcjach gotówkowych powyżej 10 tys. euro

W przypadku takich transakcji przedsiębiorca powinien przede wszystkim zidentyfikować nabywcę lub sprzedawcę.