Ekwiwalent pieniężny za urlop w 2015 roku

Ekwiwalent
pieniężny jest świadczeniem należnym pracownikowi w sytuacji, w której nie
wykorzysta on z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Jego wysokość ustalana
jest w oparciu o specjalny współczynnik. Ile będzie wynosił ekwiwalent
pieniężny w 2015 roku?