Ekwiwalent pieniężny za urlop w 2015 roku

Ekwiwalent
pieniężny jest świadczeniem należnym pracownikowi w sytuacji, w której nie
wykorzysta on z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Jego wysokość ustalana
jest w oparciu o specjalny współczynnik. Ile będzie wynosił ekwiwalent
pieniężny w 2015 roku?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2015 r.


to świadczenie, jakie należy się pracownikowi, który w momencie wygaśnięcia
stosunku pracy nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu. Podobnie, jak
w latach ubiegłych, w 2015 r. jego wysokość ustalana będzie w oparciu o
specjalny współczynnik.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW – wyrok TK

za wypoczynkowy przysługuje niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby. Dwukrotne niestawienie się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską w celu określenia stanu zdrowia nie pozbawia funkcjonariusza ekwiwalentu pieniężnego .