Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW – wyrok TK

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby. Dwukrotne niestawienie się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską w celu określenia stanu zdrowia nie pozbawia funkcjonariusza ekwiwalentu pieniężnego za urlop.