Partycypacja w kosztach inwestycji spółki gminnej

Spółka z o.o. należąca w 100% do gminy wykona oczyszczalnię we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Wkład przedsiębiorcy to 20% kosztu inwestycji. Środki te spółka otrzyma przed rozpoczęciem prac. Jak rozliczyć to zdarzenie w CIT?

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a składki ZUS

Spółka jawna przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana organizacji prawnej przedsiębiorstwa wymaga szczególnych obowiązków wobec ZUS.

Użyczenie przez gminę nieruchomości spółce gminnej a przychód z CIT

W następstwie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego utworzono spółkę, która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu oraz przejęła jego majątek. Nieruchomości gruntowe stanowią jednak nadal własność gminy. Gmina chciałaby przekazać spółce w nieodpłatne używanie nieruchomości gruntowe na podstawie umowy użyczenia na czas nieokreślony (bezpłatne używanie wyłącznie w celu realizacji zadań własnych gminy, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków). Czy czynność ta jest wyłączona z opodatkowania CIT?

Prawa pracownika-ojca po urodzeniu dziecka 2017/2018

Pracownikowi-ojcu przysługuje szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, między innymi: urlop ojcowski, urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka czy urlop rodzicielski. Z jakich innych uprawnień może skorzystać ojciec dziecka?

Preferencje podatkowe dla rozwiązań proekologicznych od 2018 roku

W ustawie o o elektromobilności i paliwach alternatywnych znajdą się m.in. preferencje podatkowe dla rozwiązań proekologicznych. Chodzi m.in. o zerową stawkę akcyzy na CNG – sprężony gaz ziemny, zwolnienie z akcyzy aut elektrycznych, czy wyższą kwotę amortyzacji dla samochodów na prąd. Taką informację przekazał PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.