Dzielenie się własną nieruchomością można opodatkować kartą podatkową

Właściciel prywatnego mieszkania, który che je udostępniać pod kilkudniowy najem poprzez portal społecznościowy, powinien w tym celu zarejestrować się jako przedsiębiorca. Innymi słowy, jako działalność gospodarczą można rozumieć dzielenie się własną nieruchomością w ramach współpracy np. z portalem airbnb.com. Jako formę opodatkowania takiej działalności można wybrać kartę podatkową.

Zwolnienie z podatku VAT materiałów reklamowych

Przynależność Polski do Unii Europejskiej otworzyła krajowy rynek dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy w sposób właściwie nieograniczony mogą prowadzić swoją działalność na terytorium RP. Na podstawie przepisów wspólnotowych Polska powinna dać im możliwość reklamowania się na tych samych warunkach co obywatelom. W jaki sposób rozwiązana jest kwestia zwolnienia z podatku VAT materiałów reklamowych?

Wartość pracy małżonka w kosztach podatkowych – ponad 50 uproszczeń dla firm od 2018 roku

Wprowadzona ma zostać możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, natomiast status

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Pytanie redakcji PRB: Od października 2016 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. Projekt był przedmiotem uzgodnień zewnątrzresortowych (przekazano 17 października 2016 r.). W ich toku zgłoszono bardzo wiele uwag, w związku z czym podjęto decyzję o wydłużeniu prac legislacyjnych nad projektem. Na kiedy planowane jest zakończenie prac i czy zgodnie z ostatnim dostępnym projektem z 19 maja 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok? – pismo to zostało przesłane do Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Progi zarobkowe obowiązujące emerytów i rencistów w 2017 roku

Emeryci i renciści, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń. W przypadku pozostałych emerytów lub rencistów, świadczenia mogą zostać zmniejszone bądź zawieszone. Ile może dorobić emeryt w 2017 roku?