Bardziej preferencyjne warunki inwestowania dla małych i średnich firm od 2018 r.

Chcielibyśmy, żeby nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych zaczęła realnie obowiązywać od początku 2018 r. – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że realizacja tego „pozytywnego scenariusza” będzie zależała od współpracy w ramach rządu i Sejmu.

Kiedy konieczna zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, których wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwarzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.